Trinity Academy Course

Pagpapakilala sa Pamilya ng Trinity

Trinity Leadership Courses
Filipino Ministry
Dates

Sun, Feb 23 & Mar 1

Time

2.30 – 5.30pm

Venue

Trinity@Paya Lebar

Tandaan: Ang kurso ito ay kailangan para sa pagbinyagsa tubig at pagiging miyembro ng simbahan.

Maligayang pagdating as Pamilya ng Trinity! Alaminang ating DNA - ang ating pananaw, paniniwala at gawi. Tuklasin ang kabuluhan ng pagbinyag sa tubigat pagiging miembro ng simbahan. Alamin ang tungkol sa iyong bagong espirituwal na pamilya na gagabay sa iyo sa masigla at bagong kabanata ng iyong buhay.

Recommended

COURSES