Trinity Academy Course

Pagpapakilala sa Pamilya ng Trinity

Trinity Leadership Courses
Filipino Ministry
Dates

Sun, Aug 18 & 25

Time

2.30 – 5.30pm

Venue

Trinity@Paya Lebar

Tandaan: Ang kurso ito ay kailangan para sa pagbinyagsa tubig at pagiging miyembro ng simbahan.

Maligayang pagdating as Pamilya ng Trinity! Alaminang ating DNA - ang ating pananaw, paniniwala at mgagawi. Tuklasin ang kabuluhan ng pagbinyag sa tubigat pagiging miembro ng Iglesia. Alamin ang tungkol saiyong bagong espirituwal na pamilya na gagabay sa iyosa masiglang kabanata ng iyong buhay.

Recommended

COURSES